ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เติบโตอย่างยั่งยืนและโปร่งใสขึ้น

by admin
17 views

การสร้างความแข็งแกร่งและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ มาจากการเห็นคุณค่าที่มากขึ้นของคลาวด์ในการให้บริการที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของธุรกิจ เป็นการแก้ไขที่สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมธุรกิจ

การใช้คลาวด์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การย้ายข้อมูลไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ มันยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สะสมอยู่ในอุปกรณ์ IoT และระบบซัพพลายเชนแบบขยาย (Extended Supply Chain) ได้อย่างครบถ้วน เช่น การอ่านอุณหภูมิในฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP) ก็มีจุดเล็กจุดน้อยที่จัดเก็บอยู่อย่างปลอดภัยในไฟร์วอลล์ของบริษัท จึงเป็นเหตุผลว่าเราต้องมีดาต้าเลค (Data Lake) บนระบบคลาวด์ และใช้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่างๆ 

2.ปัจจัยสำคัญ

การใช้คลาวด์ในรูปแบบ as a service

จะช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินโปรเจกต์ทางไอที และช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนและขยายขนาดการใช้งานได้อย่างมีความสะดวกและรวดเร็ว การเลือกใช้คลาวด์ทำให้ธุรกิจสามารถทำงานร่วมกับความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.ปัจจัยสำคัญ

ในช่วงปี 2564 นี้เราคาดการณ์ว่าจะเห็นบริษัทผลิตอาหารจำนวนมากที่จะย้ายไปใช้คลาวด์หรือวางแนวทางการใช้คลาวด์ไว้แล้ว ซึ่งมาจากความจำเป็นที่ต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง การใช้คลาวด์จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอาหารมีความเสถียรและยืดหยุ่นในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในโลกธุรกิจวันนี้และในอนาคตที่กำลังจะมาในอีกสองสามปีต่อจากนี้

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.salika.co/2021/03/13/5-factors-transparent-sustainable-business/

Related Posts

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  diet2you