ความเสี่ยงจากการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศ

by admin
31 views

การสัมผัสกับ มลพิษทางอากาศ มีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้าง?

มลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะในยุคนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก สำหรับคำว่า มลพิษทางอากาศหมายถึงส่วนผสมที่ซับซ้อนของก๊าซและอนุภาคที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

  • สาเหตุของมลพิษทางอากาศมีหลากหลาย ทั้งปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม แน่นอนว่าสามารถสร้างผลกระทบให้กับร่างกายของมนุษย์ได้หลายด้าน ในวันนี้เราไปดูพร้อมกันเลยว่ามันสามารถสร้างผลกระทบอะไรให้กับคุณได้บ้าง

สุขภาพทางเดินหายใจ

สุขภาพทางเดินหายใจ

  • มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และมะเร็งปอด อนุภาคในอากาศที่เป็นมลพิษสามารถซึมลึกเข้าไปในปอด ทำให้เกิดการอักเสบและระคายเคือง นำไปสู่อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หายใจมีเสียงหวีด หายใจลำบาก การสัมผัสมลพิษทางอากาศเป็นเวลานานยังทำให้ปอดเสียหายจนไม่สามารถรักษาได้ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้นตามปริมาณสารพิษที่สูดดมเข้าไป

สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

  • การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศไม่ได้เพียงแค่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจเท่านั้น อนุภาคในอากาศที่เป็นพิษยังสามารถเข้าสู่กระแสเลือดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือด นำไปสู่ความโอกาสเกิดของโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตสูง การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อการซ่อมแซมตัวเองของหลอดเลือด และเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะที่ไขมันสะสมในหลอดเลือดแดง จำกัดการไหลเวียนของเลือดและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ

มลพิษทางอากาศ มีผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์

  • มลพิษทางอากาศยังส่งผลเสียต่ออนามัยการเจริญพันธุ์อีกด้วย โดยเฉพาะผู้หญิงที่เผชิญกับมลพิษทางอากาศในระดับสูงในระหว่างตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกเกิดต่ำ และทารกตายระหว่างคลอด 

การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศยังส่งสามารถผลต่อสุขภาพการเจริญพันธุ์ของผู้ชาย ทำให้จำนวนสเปิร์มและการเคลื่อนไหวของสเปิร์มลดลง สุดท้ายก็ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากนั่นเอง

สุขภาพระบบประสาท

  • การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศยังสามารถส่งผลกระทบต่อปัญหาทางระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน มลพิษทางอากาศสามารถเข้าสู่สมองและทำให้เกิดการอักเสบ รวมไปถึงภาวะความเครียดออกซิเดชัน ซึ่งนำไปสู่การตายของเซลล์สมอง สุดท้ายก็จะพัฒนาสู่ภาวะการลดลงของความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคสมองเสื่อม

มะเร็ง

  • มลพิษทางอากาศได้รับการจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 โดย International Agency for Research on Cancer (IARC) ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปอด และยังสามารถสร้างมะเร็งชนิดอื่นๆ เช่น มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เต้านม และมะเร็งตับ มลพิษทางอากาศอาจมีสารก่อมะเร็งที่สามารถทำลาย DNA และทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตขึ้นจนกลายเป็นโรคร้ายแรงเลยนั่นเอง

สุขภาพของเด็ก

สุขภาพของเด็ก

  • เด็ก ๆ มีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อผลกระทบของมลพิษทางอากาศ เนื่องจากร่างกายและระบบทางเดินหายใจของเด็ก ๆ ยังคงอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศในวัยเด็กสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ พัฒนาการล่าช้า และความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่เติบโตในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหอบหืด ภูมิแพ้ และปัญหาระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  • นอกจากผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์แล้ว มลพิษทางอากาศยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากอีกด้วย มันสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำลายพืชผล และเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า มลพิษทางอากาศยังสามารถทำให้เกิดฝนกรด ซึ่งสามารถทำลายป่า ทะเลสาบ และแม่น้ำ และทำให้ค่า pH ของดินลดลง ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

Related Posts

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  diet2you